W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Pliki te stosujemy w celu: zapewnienia użytkownikom większej funkcjonalności i użyteczności oraz w celach statystycznych.
W każdym czasie mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu przy ustawieniach przeglądarki internetowej umożliwiających ich zapisanie w Państwa urządzeniu, jest równoznaczne ze zgodą na ich stosowanie. Dowiedz się więcej
Wybierz język obcy

Inne egzaminy

strona główna +

W LinguaCity przygotowujemy także do egzaminów odbywających się poza siedzibą szkoły.

 

Oferujemy Państwu kursy przygotowujące do zdobycia uznawanych na świecie certyfikatów z języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, czeskiego, chińskiego.

 

Przygotowujemy również do egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego jako obcego.

 

 

uk  Język angielski

 

FCE (First Certificate in English) – egzamin na poziomie B2. Potwierdza znajomość języka angielskiego, która pozwala posługiwać się nim w codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub nauce.

Egzamin składa sie z 5 części: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych, słuchanie, mówienie.

 

CAE (Certificate in Advanced English) - egzamin na poziomie C1. Certyfikat potwierdza znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodne posługiwanie się językiem w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim oraz na studiach wyższych.

Egzamin składa sie z 5 części: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych, słuchanie, mówienie.
Uzyskane certyfikaty są uznawane na całym świecie. W Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje je na prawach dawnych egzaminów państwowych.

 

CPE (Certificate of Proficiency in English) - najwyższy stopniem spośród certyfikatów z języka angielskiego, potwierdzający znajomość języka na poziomie biegłym. CPE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego, jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej, w handlu, przemyśle, edukacji na całym świecie. Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.

 

Egzamin składa się z 5 części: pisanie, czytanie, stosowanie struktur językowych, rozumienie ze słuchu, mówienie.

 

 

niem  Język niemiecki

 

ZD (Zertifikat Deutsch) - egzamin kończący naukę na poziomie średnio zaawansowanym. Kandydat powinien wykazać się znajomością języka niemieckiego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i w piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Certyfikat ZD jest dobrze znany na całym świecie i ceniony przez pracodawców jako potwierdzenie dobrej znajomości języka. Poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna: rozumienie tekstu czytanego, rozwiązywanie zadań leksykalno-gramatycznych, rozumienie tekstu słuchanego, wypowiedź pisemna. Część ustna: krótka rozmowa z kandydatem na tematy ogólne, rozmowa na zaproponowany przez komisję temat, rozwiązanie problemu/zagadnienia zadanego przez komisję.

 

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) – dla osób, które chcą potwierdzić swoje kompetencje językowe w zakresie słownictwa związanego tematycznie z wykonywaną pracą. Egzamin ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pracują w krajach niemieckojęzycznych lub przedstawicielstwach firm z tego obszaru językowego działających na terenie Polski. Certyfikat ZDfB potwierdza dobrą znajomość j. niemieckiego, ze szczególnym naciskiem na sytuacje związane z pracą zawodową.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna: struktury leksykalno- gramatyczne, rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna. Część ustna: krótka rozmowa z egzaminatorem na temat sytuacji i planów zawodowych kandydata, analiza danych graficznych i statystycznych dotyczących określonego zagadnienia, rozmowa w zaaranżowanej sytuacji zawodowej.

 


ros  Język rosyjski

 

Osobom o zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego polecamy kurs rosyjskiego w biznesie, po którym można dodatkowo przystąpić do egzaminu TRKI – II.

 

TRKI – II /TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) – uzyskanie tego certyfikatu zaświadcza o wysokim stopniu znajomości języka, który zapewnia umiejętność porozumiewania się we wszystkich sferach komunikacji społecznej oraz pozwala prowadzić działalność zawodową w tym języku jako specjalisty jednego z następujących kierunków: humanistycznego (z wyjątkiem filologicznego), inżynieryjno-technicznego, przyrodniczego i in. Certyfikat ten jest uznawany przez polskie uczelnie.

Egzamin składa się z 5 części: słownictwo i gramatyka, czytanie, rozumienie mowy, pisanie, mówienie. W programie kursu słownictwo, zwroty i struktury charakterystyczne dla języka biznesu pozwalające na swobodne komunikowanie się w sytuacjach zawodowych. Kurs przygotowuje do uczestnictwa w negocjacjach i spotkaniach, tworzenia umów, prowadzenia korespondencji i sprawnego porozumiewania się w środowisku pracy. Kursy prowadzone są przez dwóch lektorów - doświadczonego lektora języka docelowego oraz przez native speakera, który zapewnia odpowiedni poziom części konwersacyjnej kursu. Po zakończeniu nauki kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

 

czes  Język czeski

 

KURS JĘZYKA CZESKIEGO PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA POZIOMIE C1
Jako pierwsza szkoła w Polsce możemy zaproponować Państwu kurs przygotowujący do zdobycia certyfikatu Czech Language Certificate Exam na poziomie C1.
Zdobycie certyfikatu na poziomie C1 świadczy o wysokim poziomie znajomości języka oraz m.in. o tym, iż posiadacz certyfikatu rozumie skomplikowane wypowiedzi i ich kontekst, wypowiada się swobodnie na różne tematy, potrafi porozumieć się w różnych sytuacjach życia codziennego (praca, szkoła, urzędy itp.) oraz wyraża się w sposób jasny z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa.


Osoby, które zdadzą egzamin w wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie Uniwersytetu Karola w Pradze.
Certyfikat ten uznawany jest przez większość czeskich i zagranicznych pracodawców oraz przez część uniwersytetów i szkół pomaturalnych.


Aby zapewnić Państwu rzetelne przygotowanie do egzaminu, kurs został podzielony na 3 semestry:

  • listopad – luty
  • marzec – czerwiec
  • sierpień – wrzesień (najintensywniejsze przygotowanie tuż przed egzaminem)

Każdy z semestrów obejmuje 30 godzin zegarowych.
Dodatkowo każdemu kursantowi raz w semestrze przysługują indywidualne konsultacje GRATIS.

 

 

chin  Język chiński

 

Egzamin HSK (chin. Hanyu Shuiping Kaoshi , ang. The Chinese Proficiency Test) to państwowy standaryzowany test opracowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. Celem egzaminu jest ocena znajomości języka chińskiego u obcokrajowców.

Egzamin HSK dzieli się na trzy poziomy:

Poziom podstawowy (HSK Basic) - ok. 400- 3000 słówek, ok. 100-800 lekcji

Egzamin na tym poziomie trwa 135 minut i składa się ze 140 poleceń. Dzieli się na 3 główne części: rozumienie ze słuchu, część gramatyczna (struktura zdania), czytanie ze zrozumieniem. Test ma formę pytań wielokrotnego wyboru.

Poziom elementarny-średniozaawansowany (HSK Elementary-Intermediate) -ok. 2000 – 5000 słówek, ok. 400-2000 lekcji

Egzamin na tym poziomie trwa 145 minut i składa się z 170 poleceń. Dzieli się na 4 główne części: słuchanie, część gramatyczna (struktura zdania), czytanie ze zrozumieniem, test luk. Pytania 1-154 to pytania wielokrotnego wyboru, natomiast polecenia 155-170 polegają na wstawianiu chińskich znaków w puste miejsca.

Poziom zaawansowany (HSK Advanced) - ponad 5000 słówek, ok. 3000 lekcji

Egzamin na tym poziomie trwa 2 godziny i 35 minut, zbudowany jest z trzech oddzielnych egzaminów: testu, wypracowania oraz egzaminu ustnego. Test składa się ze 120 poleceń i dzieli się na 3 główne części: słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, test luk. Egzamin pisemny ma formę pytań wielokrotnego wyboru, poleceń na dopasowywanie i wypełnianie luk oraz pisanie znaków. Egzamin ustny ma formę wypowiedzi ustnej na dany temat.

Egzamin HSK jest zarządzany wspólnie przez Biuro Państwowej Komisji Do Spraw Egzaminów Znajomości Języka Chińskiego oraz przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. Sam egzamin jak również wydawanie Certyfikatów HSK jest nadzorowane przez Państwową Komisję Do Spraw Egzaminów Znajomości Języka Chińskiego oraz Ministerstwo Edukacji.

 

 

  Język polski jako obcy

 

Certyfikat z języka polskiego jako obcego to jedyny dokument państwowy poświadczający znajomość języka polskiego. Właśnie dlatego tak ważne jest, by go zdać, jeśli mieszka się i żyje w Polsce.

 

LinguaCity do egzaminu przygotowuje kompleksowo:

– pokazujemy, jak egzamin wygląda i jak się go zdaje,

– koncentrujemy się na konkretach,

każda część egzaminu jest dla nas tak samo ważna.

 

Obecnie egzamin zdawać można na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C2. Składa się on z 5 części. Są to: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie, mówienie. By dostać pozytywną ocenę z egzaminu, należy zdać wszystkie jego części.

 

Egzaminy odbywają się kilka razy w roku, w różnych miastach w Polsce i za granicą.

Koszty to: B1 – 60 €, B2 – 80 €, C2 – 100 €.

 

 

Jeśli chcesz profesjonalnie przygotować się do wybranego egzaminu -  skontaktuj się z nami!