W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Pliki te stosujemy w celu: zapewnienia użytkownikom większej funkcjonalności i użyteczności oraz w celach statystycznych.
W każdym czasie mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu przy ustawieniach przeglądarki internetowej umożliwiających ich zapisanie w Państwa urządzeniu, jest równoznaczne ze zgodą na ich stosowanie. Dowiedz się więcej
Wybierz język obcy

Kursy stacjonarne

strona główna +

SalaNajczęściej wybieraną przez naszych klientów biznesowych formą realizacji nauki języków obcych są kursy stacjonarne. Kursy te w swoim założeniu mogą się odbywać u Zleceniodawcy, w siedzibach naszej szkoły lub też innych uzgodnionych miejscach. Najczęściej jednak są prowadzone w pomieszczeniach naszych klientów.

W zależności od oczekiwań Zamawiających, kursy różnią się intensywnością, problematyką oraz poziomem zaawansowania. Przeważnie kursy odbywają się w formie 90-minutowych zajęć, 1 lub 2 razy w tygodniu, w porach dogodnych dla kursantów. Poziom zaawansowania jest ustalany we współpracy z Zamawiającym na podstawie jego oczekiwań i wyników przeprowadzonych testów kompetencji językowej.

Rozumiejąc wagę dobrej współpracy pomiędzy lektorem i kursantami pozwalamy uczestnikom kursu na wybór optymalnego w ich odczuciu lektora. W tym celu, na życzenie grupy, kolejne z pierwszych spotkań mogą być prowadzone przez różnych lektorów, z których ostatecznie słuchacze wybierają najbardziej im odpowiadającego. W przypadku kursów na wyższych poziomach zaawansowania proponujemy zajęcia w systemie tandem, w ramach którego jednym z lektorów jest native-speaker. Nad prawidłowym przebiegiem kursu czuwa nasz zespół metodyczny. Bieżącej kontroli efektów kształcenia służy również system raportowania wynikający z procedur obowiązujących w LinguaCity. Decyzja o liczbie kursantów w poszczególnych grupach pozostaje w gestii Zleceniającego, jednak zalecana ilość osób w grupie nie powinna przekraczać ośmiu.

Prowadzone przez nas kursy realizujemy w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą. Dotyczy to zarówno programu nauczania, intensywności kursu oraz sposobu motywowania pracowników do nauki. Szczególnie ostatni z wymienionych elementów pomimo, iż jest istotny, często jest pomijany. Preferujemy motywację pozytywną poprzez system nagród. Koszt takiego programu najczęściej stanowi bardzo niewielki ułamek kosztów kształcenia pracowników, a w istotny sposób zachęca pracowników do nauki i powoduje, iż kurs staje się czymś więcej niż tylko kolejnym obowiązkiem służbowym. Z realizacji kursu Zamawiający może otrzymywać raporty kwartalne i półroczne (semestralne).

Kursy stacjonarne również są realizowane jako kursy indywidualne. Z oczywistych względów kursy te charakteryzują się dopasowaniem do umiejętności i potrzeb uczestnika. Z naszego doświadczenia wynika, że w tym trybie najczęściej języków obcych nauczany jest średni i wyższy personel firm oraz pracownicy zagraniczni uczący się języka polskiego. W systemie indywidualnym nauka często jest wspomagana technikami online, a spotkania z lektorem mogą również mieć miejsce w mieszkaniach kursantów. Kolejną cechą wyróżniającą tę formę realizacji zajęć jest swoboda w terminach odbywania spotkań.